Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013

Δελτίο Τύπου 28/06/2013


Εκδήλωση της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Κεντρικός ρόλος του ΤΕΕ σε ευρωπαϊκές δράσεις
για την Αυτοδιοίκηση και την Αειφόρο Ενέργεια 

Το ΤΕΕ Εθνικός Συντονιστής του Συμφώνου των Δημάρχων για την εξοικονόμηση ενέργειας στο πλαίσιο του Seap - Plus


Με συμμετοχή αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, υπό τον πρόεδρο Χρήστο Σπίρτζη, καθώς και εκπροσώπων ΟΤΑ, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η Ετήσια Συνάντηση του Συμφώνου των Δημάρχων (CoM Ceremony), η οποία διοργανώθηκε  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φιλοξενήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μια εκδήλωση, ιδιαίτερα σημαντική στην προσπάθεια εμπέδωσης της συνεργασίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία συνέπεσε με την έναρξη της Εβδομάδας Αειφόρου Ενέργειας, που οργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία από 24 έως 28 Ιουνίου.

Με την ευκαιρία αυτής της εκδήλωση, στην καρδιά της Ευρώπης συγκεντρώνονται οι Εθνικοί Συντονιστές και οι Δήμαρχοι για να επιβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους  στο Σύμφωνο των Δημάρχων. Με επιφανείς ομιλητές – όπως η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel Barroso και ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών Ramón Luis Valcárcel Siso, καθώς και ο  Arnold Schwarzenegger, τέως  Κυβερνήτης  της Καλιφόρνιας και  Επίτιμος Πρόεδρος του R20  (Regions and Climate Action) – τόσο το ΤΕΕ, ως Εθνικός Συντονιστής του Συμφώνου των Δημάρχων, όσο  και οι Δήμαρχοι που έχουν υπογράψει το Σύμφωνο των Δημάρχων, είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με ομολόγους τους και εκπροσώπους θεσμικών οργανων της Κοινότητας, αναφορικά με τα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, τις δυνατότητες που υπάρχουν μέσα από τα προγράμματα της ΕΕ, αλλά και τα προβλήματα που συναντούν οι ΟΤΑ στην υλοποίηση προγραμμάτων.

Νωρίτερα, αυτά και άλλα ζητήματα είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν σε ιδιαίτερη εκδήλωση, οι εταίροι του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SEAP-PLUS, του οποίου συντονιστής είναι το ΤΕΕ και στο οποίο συμμετεχουν Δήμαρχοι από την Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Λετονία, Σλοβενία, Γερμανία, Αυστρία και Σουηδία.

Κατά τον χαιρετισμό που απηύθυνε ο πρόεδρος του ΤΕΕ, υπογράμμισε την ευτυχή σύμπτωση η συνάντηση όσων συμμετέχουν στο SEAP-PLUS, να γίνει την ίδια ημέρα και στην ίδια πόλη με την Ετήσια Συνάντηση του Συμφώνου των Δημάρχων.

«Με αυτό το συμβολικό τρόπο, το έργο SEAP-PLUS υποστηρίζει έτσι το Σύμφωνο των Δημάρχων, την Ευρωπαϊκή Κίνηση η οποία στοχεύει την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020 μέσω συγκεκριμένων  δράσεων στις οποίες συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει το στόχο του  δηλαδή να συνεισφέρει στην επιτυχή εφαρμογή του Συμφώνου των Δημάρχων:
·       Προωθώντας την πρωτοβουλία του ΣτΔ μέσω της προσχώρησης σε αυτό περισσότερων τοπικών και περιφερειακών αρχών είτε ως Υπογράφοντες είτε ως Δομές Υποστήριξης αντίστοιχα
·       Υποστηρίζοντας την υποβολή περισσότερων και πιο ποιοτικών Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργειας (ΣΔΑΕ)
·       Διευκολύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των τοπικών αρχών, των περιφερειακών αρχών και των παρόχων ενέργειας
·       Υποστηρίζοντας την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ έμπειρων και λιγότερο έμπειρων περιφερειακών φορέων
·       Προωθώντας την ενσωμάτωση των ΣΔΑΕ στις περιφερειακές πολιτικές
·       Ενισχύοντας τη χρήση Ευρωπαϊκών πολιτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων όπως το ELENA, το JESSICA, τα Διαρθρωτικά Ταμεία, κτλ από τις τοπικές αρχές
·       Ενημερώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερες τοπικές και περιφερειακές αρχές και παρόχους ενέργειας».


Όπως ανέφερε ο κ. Σπίρτζης το έργο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2012 και ως σήμερα  έχει να επιδείξει μια σειρά  από δραστηριότητες με σημαντικά αποτελέσματα. Ωστόσο, στάθηκε ιδιαίτερα σε δυο σημαντικά χαρακτηριστικά του έργου SEAP-PLUS και συγκεκριμένα:
Tη σημασία ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων για την επίτευξη των στόχων του έργου δεδομένου ότι οι περιφέρειες των χωρών που συμμετέχουν είναι διαφορετικές και τη διασφάλιση της συνεργασίας των εταίρων – η οποία μέχρι σήμερα είναι πάρα πολύ καλή,τη σημασία αντιμετώπισης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τοπικές και περιφερειακές Αρχές στην εφαρμογή συγκριμένων μέτρων και δράσεων βιώσιμης ενέργειας, είτε λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, είτε λόγω έλλειψης κατάλληλων και αξιόπιστων ενεργειακών δεδομένων, είτε αδυναμίας πρόσβασης σε πληροφορίες  γενικά ή λόγω δυσκολιών της γλώσσας, είτε λόγω έλλειψης τεχνικής υποστήριξης κ.α.

Όπως τόνισε το ΤΕΕ, ως Τεχνικός Σύμβουλος του Κράτους και στο πλαίσιο του ρόλου και του σκοπού του, έχει ήδη αναδείξει τη σημασία της εξοικονόμησης ενέργειας και της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών για την ανάπτυξη της χώρας, την ποιότητα ζωής για τους πολίτες και την προστασία του περιβάλλοντος. Αντίστοιχους στόχους έχουν, και προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται και οι εταίροι που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα SEAP-PLUS, όπως είπε.

Γι’ αυτό , το ΤΕΕ, παρ’ όλες τις δύσκολες συγκυρίες που διανύει σήμερα η Ελλάδα σε όλους τους τομείς, ανέλαβε να υλοποιήσει ως Επικεφαλής Εταίρος το πρόγραμμα SEAP-PLUS.
«Για το ΤΕΕ το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια των δράσεων του για την εξοικονόμηση ενέργειας.  αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα είχε καταδικαστεί για τη μη εφαρμογή της Οδηγίας ΕΚ/36/2002 όπου και ενεργοποιήθηκε και συνέταξε τον ελληνικό κανονισμό για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων, τεχνικές οδηγίες και πρότυπα, λογισμικό, ώστε να υπάρχει ενιαία βάση αξιολόγησης και διαβάθμισης των κτηρίων, ηλεκτρονικό σύστημα εξετάσεων και εξεταστικά κέντρα σε όλη τη χώρα. Το πρόγραμμα Seap-plus και το σύμφωνο των Δημάρχων είναι το μέσο για την εξοικονόμηση ενέργειας από τους πολίτες, για τους πολίτες μέσω των κοινωνικών κρατικών φορέων, των τοπικών κοινωνιών, των Δήμων» είπε ο πρόεδρος του ΤΕΕ και πρόσθεσε:

«Για να πετύχει αυτό το εγχείρημα, ο κάθε πολίτης πρέπει να συνειδητοποιήσει τα πολλαπλά του οφέλη όχι μόνο για το περιβάλλον αλλά για την ποιότητα των κατασκευών, τις συνθήκες διαβίωσης εντός των κτηρίων, την εξοικονόμηση χρημάτων σε κάθε σπίτι, Δήμο και χώρα αλλά και την αναπτυξιακή διάσταση που τονώνει την ευρωπαϊκή παραγωγή και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.  Η επίτευξη της συνείδησης αυτής στους πολίτες μπορεί να γίνει μόνο από τους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιστημονικούς Φορείς που συνδυάζουν την αμεσότητα στην επικοινωνία με τον πολίτη και την απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση.

Το ΤΕΕ, επίσης, ανέλαβε την ευθύνη που απορρέει από τη θέση του ως Εθνικός Συντονιστής του Συμφώνου των Δημάρχων για τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει γενικότερα.

Η δυνατότητα  πρόσβασης σε  πολλά καλά παραδείγματα και εμπειρίες άλλων ευρωπαϊκών πόλεων, μέσω του εταιρικού σχήματος του SEAP-PLUS  αλλά και μέσω των συνεργασιών του έργου  με άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, (Covenant Capacity, Green Twinning, Meshartility  και άλλα)  αποτελεί  νομίζω για όλους τους συμμετέχοντες  ένα αισιόδοξο μήνυμα  για την επίτευξη των  κοινών ενεργειακών στόχων  της ΕΕ.

Για το ΤΕΕ, πάντως σίγουρα είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι παρ’ όλες τις δύσκολες συγκυρίες που διανύουμε σήμερα ως χώρα, η  ανάληψη δράσεων  που θα βοηθήσουν την εξοικονόμηση οικονομικών πόρων αλλά ταυτόχρονα και την ανάπτυξη εξασφαλίζοντας  καθαρότερο περιβάλλον για τους πολίτες  θα αποτελέσουν  προτεραιότητες πρωταρχικής σημασίας. 

Ολοκληρώνοντας, το εγχείρημα της εξοικονόμησης ενέργειας, ιδιαίτερα σήμερα, σε μια εποχή πολύπλευρης κρίσης, πρέπει να αποτελέσει μια κεντρική δραστηριότητα για την Ευρώπη όχι μόνο για την κλιματική αλλαγή, την εξοικονόμηση ενέργειας και τον σεβασμό στις ευρωπαϊκές και διεθνείς συνθήκες που συμμετέχουμε, πρέπει να αποτελέσει δύο ακόμη κεντρικούς στόχους για την Ευρώπη.

Ο πρώτος άπτεται της κάλυψης του στόχου της ενεργειακής επάρκειας της Ευρώπης απαλλαγμένης από τις εξαρτήσεις των χωρών τροφοδοσίας φυσικού αερίου, πετρελαίου και ορυκτών καυσίμων και στην τόνωση της ευρωπαϊκής παραγωγής στα υλικά, στα συστήματα, στις τεχνολογίες και στο ανθρώπινο δυναμικό που θα χρησιμοποιηθεί. Επιβάλλεται αυτή η ευρωπαϊκή παραγωγή να είναι κατανεμημένη σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Οφείλουμε, λοιπόν, σε αυτήν τη δράση ως αρχή και σε όλες τις δράσεις να συζητήσουμε το ζήτημα της κατανομής της ευρωπαϊκής παραγωγής και το μέρος που θα ανήκει σε κάθε χώρα, μόνο με τόνωση της πραγματικής οικονομίας και της ευρωπαϊκής παραγωγής σε όλες τις χώρες.  
 
Θα μπορούσαμε να κάνουμε βήματα προς τη σύγκλιση των ευρωπαϊκών χωρών και το ξεπέρασμα της κρίσης.  Ο άλλος δρόμος που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, της αύξησης της ανταγωνιστικότητας μετά τη δραματική μείωση του εργασιακού κόστους, θα οδηγηθεί στη μείωση και άλλων κοστοβόρων θεσμών και δράσεων του ευρωπαϊκού κεκτημένου, δηλαδή, για να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί με χώρες της Ανατολής, θα πρέπει να μειώσουμε δραματικά το κόστος της προστασίας του Περιβάλλοντος, το κόστος του κοινωνικού κράτους, το κόστος του κράτους δικαίου και το κόστος των δημοκρατικών θεσμών.

Η εξέλιξη αυτής της πολιτικής, όμως, έρχεται σε αντίθεση με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, τις αξίες μας και τον σκοπό μιας δημοκρατικής, βιώσιμης ενωμένης Ευρώπης» κατέληξε.


Στην εκδήλωση συμμετείχε συμμετείχαν: ο Α’ Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ Π.Ακριτίδης, οι Γ. Ηλιόπουλος και Ε. Σκουλά από την ΕΠΤΑ Α.Ε., εταίρο του έργου, ο Δήμαρχος Τανάγρας Ε. Γεωργίου, ο Δήμαρχος και ο Γεν. Γραμματέας της Τρίπολης Ι. Σμυρνιώτης και Σ. Λυμπεράκης, μαζί με την Ειδική Σύμβουλο Π. Λυμπέρη, ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Φαρσάλων Α. Καραχάλιος και Δ. Μπαμπανίκας, μαζί με την Ειδική Συνεργάτιδα του Δημάρχου - Πολιτικός Μηχανικός Ηλέκτρα Θελούρα, ο Δήμαρχος και ο Προιστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πεντέλης Δ. Στεργίου – Καψάλης και Α. Παναγόπουλος.

Στο περιθώριο της συνάντησης, ο Δήμαρχος της πόλης Odranci (Σλοβενία) Ivan Markoja, υπέγραψε το Σύμφωνο των Δημάρχων, ενώ υπογράφηκαν τα μνημόνια συνεργασίας μεταξύ του  ICLEI Europe (Γερμανία) και AMR (Ρουμανία), καθώς και  JOKKMOKK (Σουηδία) - LEIF (Λετονία).

Στο χώρο της συνάντησης είχαν αναρτηθεί και τα ζωγραφικά έργα των νικητών  του Διαδημοτικού διαγωνισμού που διοργάνωσε το ΤΕΕ στο πλαίσιο των Ημερών Ενέργειας με τίτλο «Ζωγραφίζω τι κάνουμε στην πόλη μας για να καθαρίσουμε τον ουρανό της», τους οποίους βράβευσε το ΤΕΕ  σε ειδική τελετή στην Αθήνα στις 27 Ιουνίου 2013.

Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ