Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014

Συνάντηση στελεχών για τη συγκρότηση σοσιαλιστικού χώρου στη Θεσσαλονίκη


Μετά την Αθήνα, με συμμετοχή πέραν των 150 στελεχών της κεντρικής Μακεδονίας ολοκληρώθηκαν στη Θεσσαλονίκη οι εργασίες της 2ης συνάντησης Κοινωνικών και Πολιτικών στελεχών για τη συγκρότηση του σοσιαλιστικού χώρου!

Από τα στελέχη που συμμετείχαν αποδεικνύεται η ανάγκη της πολιτικής εκπροσώπησης του σοσιαλιστικού χώρου, που σήμερα δεν καλύπτεται και η ανάληψη πρωτοβουλιών από τη βάση. Η ανταπόκριση στην πρωτοβουλία της κίνησης πολιτικών στελεχών από όλους τους νομούς της κεντρικής Μακεδονίας, από τη νεολαία, από κοινωνικούς, αυτοδιοικητικούς και συνδικαλιστικούς φορείς και η διαπίστωση της κοινής πολιτικής τους κατεύθυνσης δημιουργεί κλίμα αισιοδοξίας για την συνέχιση και την επίτευξη των στόχων της κίνησης.

Πιο συγκεκριμένα :

Α) Διαπιστώθηκε:

- Ότι οι ασκούμενες πολιτικές είναι ατελέσφορες, αντιλαϊκές, αντιπαραγωγικές και αδιέξοδες!

- Ότι η χώρα χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εξόδου από την κρίση με δίκαιη κατανομή των βαρών και προοδευτικό πρόσημο. Ως κύριο ζητούμενο προτάσσεται η αλλαγή πολιτικής με νέες-αξιόπιστες κοινωνικές - πολιτικές συμμαχίες!

- Ότι η ανασύνθεση του σοσιαλιστικού χώρου με πολιτική αυτονομία και οργανωτική αυτοτέλεια αποτελεί κοινό τόπο των διάσπαρτων δυνάμεων του σοσιαλιστικού χώρου που έχουν πολλαπλώς εκφράσει τη διαφωνία τους με την διολίσθηση του Κινήματος σε παρακολούθημα του συντηρητισμού.

- Ότι τα εγχειρήματα μετάλλαξης του Κινήματος της αλλαγής που ίδρυσε ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ σε «58» ή «Ελιά», ή «Δη.Παρ.» αφαιρούν όχι μόνο τον ιστορικό αλλά και τον εθνικό, κοινωνικό και σοσιαλιστικό χαρακτήρα του, δεν έχουν καμία σχέση με τον πυρήνα των αρχών ίδρυσης του και των δυνάμεων που εκφράζει και συγκροτούνται από στελέχη που ιστορικά βρέθηκαν σε ασύμβατη τροχιά με την πορεία του Κινήματος.

Β) Επιβεβαιώθηκε ότι η κίνηση των στελεχών:

-Έχει σταθερό και μοναδικό προσανατολισμό την διαμόρφωση των κοινωνικών και πολιτικών προϋποθέσεων για την ενδυνάμωση μιας πανελλαδικής οργανωτικής δομής, που εγγυάται την διοργάνωση διαδικασιών όλων των ρευμάτων που συγκρότησαν τον σοσιαλιστικό χώρο.

- Θέτει ως βασική επιδίωξη την οργάνωση μιας πανελλαδικής συνάντησης από μηδενική βάση για την διαμόρφωση των όρων συγκρότησης του σοσιαλιστικού χώρου.

- Αγωνίζεται για αλλαγή πολιτικής, που προϋποθέτει μια αξιόπιστη πολιτική διεύθυνση ικανή να εγγυηθεί την δημοκρατία και να διαμορφώνει διαύλους επικοινωνίας για τη συγκρότηση της προοδευτικής πολιτικής πλειοψηφίας.

Για τους σκοπούς αυτούς η κίνηση θέτει ως άμεσες προτεραιότητες:

Α) τη συνέχιση των συναντήσεων και στις άλλες περιφέρειες , άμεσα.
και

Β) την ανάθεση της ευθύνης του συντονισμού της σε εξουσιοδοτημένα στελέχη προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διεργασίες συναντήσεων με τα όλα τα ρεύματα , τις τάσεις , τα στελέχη και τις κινήσεις που συγκρότησαν διαχρονικά τον αυτόνομο σοσιαλιστικό χώρο, για τη διοργάνωση , στις αρχές του έτους, πανελλαδικής διάσκεψης που με πολιτική αυτονομία θα διεκδικήσει αλλαγή πολιτικής με προοδευτικές πολιτικές και κοινωνικές συνεργασίες.