Τρίτη 27 Αυγούστου 2013

Συνέντευξη του Προέδρου του ΤΕΕ Χ. Σπίρτζη (ΑΘΗΝΑ 9.84) για το νέο νόμο των αυθαιρέτων