Πέμπτη 1 Αυγούστου 2013

1ος Διαγωνισμός της ΔΑΣΤΑ του ΕΜΠ με θέμα «Καινοτόμες ιδέες και σχέδια για την Αειφορία στην Πόλη της Αθήνας»