Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013

Οι νέοι Μηχανικοί και οι νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να μένουν απαθείς και αμέτοχοι


«Οι νέοι Μηχανικοί έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν και ταυτόχρονα έχουν το καθήκον και την ευθύνη να συμμετέχουν και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της νέας πορείας του ΤΕΕ και της κοινωνίας μας».

Ιστορικά ποτέ δεν χαρίστηκε τίποτα. Οι νέοι Μηχανικοί και οι νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να μένουν απαθείς και αμέτοχοι. Πρέπει να πάρουν τις τύχες τους στα χέρια τους. Να επιλέξουν μεταξύ της συντήρησης, από όπου κι αν προέρχεται, και της προόδου, βάζοντας το δικό τους στίγμα, επιβάλλοντας τη θέση τους στην κοινωνία και στην παραγωγή.

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση που διασφαλίζει τη διαφάνεια και την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των Μηχανικών βάλλεται. Οι προτάσεις του ΤΕΕ για το Ασφαλιστικό και την ανεργία δεν βρίσκουν αποδέκτες ούτε στην Κυβέρνηση ούτε στις κατ’ όνομα προοδευτικές δυνάμεις στο ΤΕΕ. Οι έννοιες της αξιοκρατίας, των ίσων ευκαιριών και της αλληλεγγύης έχουν διαγραφεί από την αγοραία λογική του πολιτικού συστήματος και των πυλώνων που το στηρίζουν, όπως οι παραδοσιακές συνδικαλιστικές δυνάμεις.

Ο αναγκαίος μετασχηματισμός της χώρας και της κοινωνίας μας πρέπει να θίξει κατεστημένα συμφέροντα, κατεστημένες δομές και κατεστημένες λογικές. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και οι Μηχανικοί, ιδιαίτερα οι νέοι, οφείλουν να δώσουν τη δική τους μάχη στο επάγγελμα και στην πολιτική γκρεμίζοντας τα τείχη του αποκλεισμού, του σκεπάσματος της φωνής και των προβλημάτων τους. Πρέπει να γίνουν η πρωτοπορία για την οικοδόμηση νέων συλλογικοτήτων, νέου κώδικα αξιών και νέου σχεδίου για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Οι νέοι Μηχανικοί έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν και ταυτόχρονα έχουν το καθήκον και την ευθύνη να συμμετέχουν και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της νέας πορείας του ΤΕΕ και της κοινωνίας μας.