Πέμπτη 18 Απριλίου 2013

Δελτίο Τύπου 16 Απριλίου 2013Η φαυλότητα του Προέδρου του ΕΤΑΑ δεν έχει όρια

Αυτοί που τον πρότειναν και τον τοποθέτησαν, οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις.


Απάντηση επιχείρησε να μας δώσει μέσω ανακοίνωσης ο Πρόεδρος του ΕΤΑΑ, κ. Σελλιανάκης, επιχειρώντας να μας πείσει για την «άριστη» οικονομική κατάστασή μας και προσπαθώντας έμμεσα να διαψεύσει ως αναξιόπιστες τις ανακοινώσεις του ΤΕΕ.

Συγκεκριμένα, ο και «αλχημιστής» νέος Πρόεδρος του ΕΤΑΑ, κ. Σελλιανάκης, επικαλείται τα «επίσημα» στοιχεία, όπως αυτά προκύπτουν από τις Υπηρεσίες του Ταμείου.
Στη συνέχεια προχωρά στη συνήθη κυβερνητική, δημιουργική λογιστική, παρουσιάζοντας ότι οι ασφαλισμένοι που πλήρωσαν ανέρχονται σε ποσοστό 80%, 82% και 78% για τα έτη 2010, 2011 και 2012 αντίστοιχα και ότι το 2012 το ποσοστό των εισπραχθεισών εισφορών σε σχέση με το 2011 ήταν 95%, ενώ το 2011 87% σε σχέση με το 2010.
Στη συνέχεια της «λαμπρής» ανακοίνωσης του, o Πρόεδρος του ΕΤΑΑ, παραθέτει το συμπέρασμα: «όπως καταφανώς προκύπτει, ο χαρακτηρισμός του «κακοπληρωτή» δεν αρμόζει στους Μηχανικούς» και ότι «Παρά τις αντίξοες συνθήκες, παρά την κατακόρυφη πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας κατά 85%, αυτοί συνεχίζουν να στηρίζουν το Ταμείο τους και να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους».
Επίσης, μας παρουσιάζει το ηθικό δίδαγμα: «Μέλημα της Διοίκησης είναι η προάσπιση των συμφερόντων του Ταμείου για την εξασφάλιση σύνταξης στις επόμενες γενιές και αυτό γίνεται είτε με προσπάθεια είσπραξης των οφειλών προς το Ταμείο από άλλες δραστηριότητές του, είτε με διασφάλιση και σωστή διαχείριση των επενδύσεών του».
Επισημαίνουμε ότι τα στοιχεία που ανακοίνωσε το ΤΕΕ είναι στοιχεία που δόθηκαν από τον ασφαλιστικό μας Φορέα και βρίσκονται σε πλήρη αντιστοίχηση με όσα ανακοινώσαμε τα προηγούμενα χρόνια, πριν τοποθετηθεί ο κ. Σελλιανάκης στο ΕΤΑΑ. Το ίδιο ισχύει για τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην αναλογιστική μελέτη και επίσης δόθηκαν από τις Υπηρεσίες του ασφαλιστικού μας φορέα.
Οφείλουμε να ξεσκεπάσουμε την προσπάθεια του προέδρου του ΕΤΑΑ.  Οι ανακοινώσεις του κ. Σελλιανάκη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, προκύπτουν μόνο με μαγείρεμα και συγκεκριμένα:
1.     Στον αριθμό των ασφαλισμένων που πλήρωσαν αθροίζει:
Ø  Όσους πλήρωσαν ένα από τα δύο εξάμηνα
Ø  Όσους έκαναν διακανονισμό, ανεξάρτητα, αν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην αποπληρωμή του
Ø  Όλους τους μισθωτούς Μηχανικούς (στον δημόσιο και τον ιδιωτικό Τομέα), χωρίς να εξετάζει πόσες εταιρείες δεν έχουν πληρώσει και πόσοι δημόσιοι Φορείς χρωστούν
Ø  Και τέλος, πιθανά και όσους πλήρωσαν, για να βγουν στη σύνταξη και σήμερα είναι συνταξιούχοι ή διανύουν την ετήσια δοκιμασία, να βγουν στη σύνταξη
2.     Στο σύνολο των εισπραχθεισών εισφορών, υποκρύπτοντας ότι μέσα στα έσοδα περιέχονται οι αναλογικές εισφορές (25 και 1‰), που ο Υπουργός και εντολέας του θέλει να περικόψει ή να καταργήσει, αυξάνοντας τις πάγιες εισφορές σε όλους.
Σημειώνουμε ότι τον Δεκέμβριο του 2012 δόθηκε μεγάλο ποσοστό των χρόνιων οφειλών από το Δημόσιο (χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα) που παρακρατήθηκαν οι αναλογικές εισφορές.
Σημειώνουμε, επίσης, ότι η αθρόα έξοδος χιλιάδων Μηχανικών από το επάγγελμα συνεπάγεται εξόφληση όλων των οφειλών, που, επίσης, ανεβάζει πρόσκαιρα τα έσοδα.
3.     Στο ποσοστό των εισπραχθεισών εισφορών, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, που ενώ παρουσιάζει το έτος 2012 και 2011, έχασε ή ξέχασε να παρουσιάσει τα στοιχεία του προηγούμενου χρόνου του 2010.
Σε όλα τα στοιχεία που παρουσιάζει, κρύβει επιμελώς τα στοιχεία των προηγούμενων χρόνων, πριν το 2010.

Προκαλούμε τον κ. Σελλιανάκη να απαντήσει:
α.         πόσοι ελεύθεροι επαγγελματίες πλήρωσαν ανά εξάμηνο, δηλαδή πόσα ειδοποιητήρια εκδίδει το Ταμείο και πόσα εξοφλήθηκαν ανά εξάμηνο;
β.         πόσοι έχουν προχωρήσει σε διακανονισμό ανά εξάμηνο και πόσοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτόν;
γ.          πόσες ιδιωτικές εταιρείες δεν πληρώνουν ανά εξάμηνο εισφορές των μισθωτών Μηχανικών και πόσοι Μηχανικοί φαίνονται μισθωτοί στον ιδιωτικό Τομέα;
δ.         πόσες δημόσιες εταιρείες ή Υπηρεσίες χρωστούν;
ε.          πόσοι Μηχανικοί δεν έχουν οι ίδιοι και τα προστατευόμενα Μέλη τους ιατροφαρμακευτική περίθαλψη;
στ.        πόσα έσοδα του Ταμείου προέρχονται από τις πάγιες εισφορές ανά εξάμηνο, πόσα από τις αναλογικές, πόσα από τις εγγυητικές, πόσα από τα πρόστιμα και τα επιτόκια των καθυστερήσεων;
ζ.          ποια η σχέση ασφαλισμένων – συνταξιούχων;


Κύριε Σελλιανάκη,
Οι Μηχανικοί, προφανώς, στη μεγάλη τους πλειοψηφία δεν είναι «κακοπληρωτές».  Εσείς και η τρικομματική Κυβέρνηση, που σας διόρισε, μας απαξιώσατε και μας απαξιώνετε, μας θέσατε και μας σπρώχνετε εκτός επαγγέλματος και προχωράτε, εν γνώσει σας, σε ενέργειες που ζημιώνουν και το Ταμείο και τους Ασφαλισμένους.
Το ΤΕΕ, όπως εσείς οφείλατε να είχατε πράξει, σας το απέδειξε με την Αναλογιστική Μελέτη που είναι σε γνώση σας ….
Σας προκαλούμε να απαντήσετε με ποιον τρόπο προσπαθείτε να εισπράξετε τις οφειλές προς το Ταμείο;
Σας προκαλούμε να απαντήσετε ποιες είναι οι άλλες δραστηριότητες που είναι μέλημά σας για τα συμφέροντα του Ταμείου;
Τι κάνετε με το 1,5 δις € κλεμμένα αποθεματικά από το κούρεμα;
Τι κάνετε με τα 600 εκ € χρέος του Κράτους προς το Ταμείο;
Θα προχωρήσετε, επιτέλους, σε νομική διεκδίκηση;

Και, επειδή ο κ. Σελλιανάκης στο σύντομο χρονικό διάστημα που είναι Πρόεδρος του ΕΤΑΑ μας έχει πείσει για τα «δημοκρατικά» του ιδεώδη, την «αλληλέγγυα» και «συναδελφική» του στάση και την «τεχνοκρατική» του επάρκεια, ρωτάμε όσους τον πρότειναν, τον αρμόδιο Υπουργό, κ. Βρούτση, και την τρικομματική Κυβέρνηση που τον διόρισε:
1.     Ποιος ή ποιοι τον πρότειναν;
2.     Ποια τα κριτήρια επιλογής του, αφού άλλαξαν νύχτα τον Νόμο, καταργώντας την εισήγηση των Προέδρων των Επιστημονικών Φορέων που υπήρχε
3.     Έχει υπηρετήσει σε άλλη δημόσια θέση ο κ. Σελλιανάκης και για ποιο χρονικό διάστημα;
4.     Ρωτήθηκε η τότε πολιτική ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου για την διοίκηση του, γιατί και σε ποιο χρονικό διάστημα απομακρύνθηκε;
5.     Υπάρχει δικαστική απόφαση για την απομάκρυνσή του;
6.     Ενημερώθηκε η Βουλή από όσους τον πρότειναν, επίσημα ή ανεπίσημα, για τις απαντήσεις των προηγούμενων ερωτημάτων;

Η απάντησή μας στην τρικομματική Κυβέρνηση, στον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας, κ. Βρούτση, και στον σε εντεταλμένη Υπηρεσία, κ. Σελλιανάκη,, θα δοθεί από τους Μηχανικούς, το ΤΕΕ και όλον τον τεχνικό κόσμο
ü  Κάθε Πέμπτη, και αυτή τη βδομάδα στις 14:00, έξω από το ΕΤΑΑ (Μάρνη 22, Αθήνα), για ανάκληση των παράνομων αυξήσεων και των αναδρομικών από το 2011, που ετοιμάζονται να αποστείλουν
ü  Στη συμμετοχή υποβολής ενστάσεων για τις αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές στο ΕΤΑΑ και στο Υπουργείο Εργασίας από όλους μας, τους δεκάδες χιλιάδες Διπλωματούχους Μηχανικούς που ρίχνουν στην ανεργία, στη φτώχεια, στην ξενιτιά, στην έξοδο από το επάγγελμα, στο κλείσιμο των γραφείων μας.
Ο αγώνας για την αξιοπρέπειά μας, τη χώρα και τη δημοκρατία απαιτεί τη συμμετοχή όλων μας.


(πληροφορίες για τις ενστάσεις των αυξημένων ασφαλιστικών εισφορών και για προσφυγές ενάντια στις αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών των νέων παράνομων ειδοποιητήριων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ)


Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ